Stöd förbundet

Autism- och Aspergerförbundet tar tacksamt emot bidrag att använda i vårt arbete för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
Det finns flera olika sätt att stödja Autism- och Aspergerförbundet, se i sidomenyn.
 
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för Stockholm arbetar Autism- och Aspergerförbundets kansli för närvarande huvudsakligen hemifrån. Det gör att vi har begränsade möjligheter att hantera gratulationskort, minnesbrev med mera. Under perioden 22 juni fram till
september har vi inga möjligheter att skicka ut minnesbrev.”

Alla bidrag är välkomna – stora som små.
 
 

 

Autism- och Aspergerförbundet har  90-konton vilket innebär att hela vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Märk din insättning med "Gåva". Våra kontonummer är följande:

 

Plusgiro: 90 01 57-9

Bankgiro: 900-1579

Swish: 123 900 15 79

 

Autism- och Aspergerförbundet är också medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, en branschorganisation som arbetar för tryggt givande.
 
 
Har du frågor om eller förslag på hur du kan stödja Autism- och Aspergerförbundet är du välkommen att kontakta oss:
 
Autism- och Aspergerförbundet 
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm
 
Telefon: 08-420 030 50
E-post: info@autism.se