Finns stöd?

Generell information om LSS på förbundets sidor - klicka här

Generell information om Skola på förbundets sidor - klicka här

Generell information från 1177.se /vårdguiden klicka här

Relevanta myndigheter klicka här

Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterma

FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna

FN-konventioner som är bindande för Konungariket Sverige klicka här

Lagar

Utbildningscenter Autism

Autismforum

Är du under 65 år och behöver omfattande hjälp varje dag kan du ha rätt att få personlig assistans. Du har rätt att få behålla din personliga assistent även efter fyllda 65 år. Den som har behov av personlig assistans mer än 20 timmar/vecka kan få assistansersättning.