Autism- och Aspergerföreningen  Västmanland med omkring 1000 medlemmar arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Vårt kansli med föreningens bibliotek finns på Hörntorpsvägen 4 Ingång 25 i Västerås. För besök måste man beställa tid per telefon eftersom vår personal arbetar från annan ort. 

Kalender

    Autism- och Aspergerföreningen Västmanland Orgnr 878500-5144

    Post till: Autism- och Aspergerföreningen Västmanland, c/o Porsvald, Klockartorpsgatan 28a, 723 44 Västerås

    Besöksadress efter överenskommelse Hörntorpsvägen 4, Ingång 25 724 71 Västerås.

    Tel: 073-595 55 05

    Mejl: vastmanland@autism.se