Om Oss

Autism & Aspergerföreningen Västerbotten
Autism & Aspergerföreningen Västerbotten är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap, förståelse kring funktionshindret autism samt verka för positiva förändringar i samhället inom handikappområdet.

Våra medlemmar
Bland våra medlemmar finns personer som har funktionshinder (autism, autismliknande tillstånd; bl.a. Aspergers syndrom), familjer och släktingar till personer med funktionshindret. Även företag, organisationer, institutioner och enskilda personer som vill stödja föreningen, finns som medlemmar.

Stöd vår förening ekonomiskt
Vill du stötta våran förening ekonomiskt kan man swisha pengar direkt till vår förening.


Swishnummer: 1235266390

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr/institution, 250 kr/huvudmedlem i familj och 50 kr för övriga familjemedlemmar.
Autism & Aspergerföreningen Västerbotten har idag ca 480 medlemmar. Vi växer ständigt.
Tillsammans är vi starkare och har större möjlighet att påverka och förändra situationen för de funktionshindrade och anhöriga till det bättre. På medlemsmöten och kurser träffas vi och kan dela med oss av våra erfarenheter och stödja och hjälpa varandra. Genom ökad kunskap får vi större möjlighet att skapa förändring och utveckling inom vårt område.

Riksföreningen Autism
Autism & Aspergerföreningen Västerbotten är en av de 24 länsföreningar som bildar Autism & Asperger förbundet Autism. Den bildades 1973 och har idag ca 17 000 medlemmar. Riksföreningen sköter publiceringen av tidningen Ögonblick och Empowerment samt ordnar Riksmöten och andra konferenser.
Det finns även en intressegrupp för Asperger syndrom, Fragile-X och en sektion för Retts syndrom.
Genom Riksföreningen finns också möjlighet till juridisk hjälp. http://www.autism.se