Stiftelsen Autism
Stiftelsen Autism ger stöd till utvecklingsarbete samt verksamheter och projekt som främjar goda levnadsvillkor för personer med autism i alla åldrar. Stiftelsen prioriterar praktiskt användbara utvecklingsprojekt som kan användas som förebilder för andra. Det är viktigt att resultaten av projekten sprids så att de kan komma många inom målgruppen till del. Projekten ska vara nyskapande.

Vi har ingen särskild ansökningsblankett, men i ansökan vill vi att du beskriver syftet med projektet, hur det ska finansieras i sin helhet, vilken summa du söker, på vilket sätt det främjar goda levnadsvillkor och vad som är nytt med ditt projekt. Vi vill också gärna att du redan i din ansökan beskriver hur ditt projekt är tänkt att spridas och hur det ska komma personer med autism till nytta. Om du beviljas medel vill vi ha en redovisning efter projekttidens slut.

Läs mer om projektrapport: HÄR

Stiftelsen har mycket begränsade medel att dela ut, totalt ca 30 tkr per år. Ansökningar tas emot till och med den 30 april 2021.

Stiftelsen ger inte bidrag till resor, egen utbildning eller ett hjälpmedel för en enstaka person.
 
 
Ansökningarna adresseras till:

Stiftelsen Autism
c/o Autism- och Aspergerförbundet
Bellmansgatan 30
118 47 Stockholm

e-post: stiftelsen@autism.se

Om ni har frågor går det bra att kontakta Carina Pettersson på Autism- och Aspergerförbundet:
Tel 08-420 030 53 eller e-postadress ovan.