Stadgar

Stadgarna är förbundets och föreningarnas grundstommeHär finninformation om syfte, ändamål och regler. 
 

Alla distriktsföreningar inom förbundet har stadgar som antagits av förbundet och dessa kan enbart ändras av riksmötet. Det betyder att alla distriktsföreningar har samma stadgar. 

Här finns stadgar för förbundet, distriktsföreningar och för lokalföreningar som nedladdningsbara pdf-filer:
 
Stadgar för förbundet 

Stadgar för distriktsförening

Stadgar för lokalförening