Skolenkäter

Autism- och Aspergerförbundet genomför regelbundet en skolenkät.  Enkäten besvaras av medlemmar som har barn i förskola, grund- och särskola samt gymnasiet och gymnasiesärskola. Efter sommaren  2020 presenteras resultatet av den senaste skolenkäten.

Av enkätsvaren bekräftas den beskrivning vi får av föräldrar och unga vuxna. För allt för många elever med autism är det svårt att nå målen i skolan, vilket får många negativa konsekvenser. 

 

Tidigare skolenkäter hittar du i menyn till vänster.