Skola

 
 
Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Det fastställs i barnkonventionen, funktionsrättskonventionen och i den svenska skollagen. Men skolan är inte likvärdig idag.  Elever med autism når skolans kunskapsmål i mycket lägre utsträckning än andra elever. Vi på Autism- och Aspergerförbundetarbetar för att ändra på det. 


För oss är det 
självklart att elever med autism också ska få ett stöd som är rätt utformat efter de förutsättningar och behov som varje elev har.  I dagsläget är vi långt ifrån detta mål.  

En del elever far så illa i skolan att de inte orkar med sin skolgång. Många elever med autism stannar hemmpå grund av skolsituationen. Det framgår av våra skolenkäter, som genomförs ungefär vartannat år.  

Skolenkäten 2020 visar att endast 37 procent av eleverna med autism når skolans mål, en oacceptabelt låg siffra. 

Skolplattform

I vår skolplattform presenterar vi vad som krävs för att skolan ska  anpassas för barn med autism. Skolan ska vara en plats där elever med autism når skolans mål, blir sedda och får chansen att utveckla sina intressen på samma villkor som andra. 

Huvudpoängen i plattformen är: Autism är en funktionsnedsättning där det behövs specifik kunskap och erfarenhet för att rätt bemöta eleven samt utforma ett stöd som fungerar.  Därför krävs det ett omfattande kompetenslyft i hela skolan.  

Ladda ner skolplattformen här: Skolplattformen (pdf)

Uppdaterad 2020-11-12