Om oss

 
Autism- & Aspergerföreningen Skåne är en intresseorganisation som verkar regionalt som lokalt. Vår målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Medlemmar är såväl personer med autism, som deras närstående och närlevande. 
 
Vår grundsyn:
 
  • Varje människa är unik.
  • Alla människor har lika värde.
  • Alla människor ska mötas med hänsyn, respekt och förståelse.
  • Alla människor ska får utveckla sina resurser och leva ett bra liv utifrån sina förutsättningar.
  • Alla människor ska få vara delaktiga i samhället på sina villkor.
 
För att personer med autism och autismliknande tillstånd och deras närstående ska få den livskvalitet som motsvaras av denna grundsyn, ska de få hjälp och stöd för att överbrygga de svårigheter som autism i olika utsträckning medför. Det finns inga standardlösningar, utan varje individ och deras närstående ska få den hjälp och det stöd som passar just dem. Personer med autism eller autismliknande tillstånd kan sällan själva ta tillvara sina intressen eller föra sin egen talan. Deras rättstrygghet ska värnas om genom lagstadgade rättigheter.  Beslut om rättigheter ska vara möjliga att överklaga och sanktioner ska kunna riktas mot beslutsfattare som inte följer lagen.