Riksmöte

Autism- och Aspergerförbundets riksmöte  25 april 2020 kommer att hållas digitalt. För att undvika överbelastning och tekniskt krångel kan max 100 personer delta. Utrymme ges i första hand till de av distrikten utsedda ombuden.


Vad gäller under mötet?

  • Endast de som är utsedda och anmälda som ombud kan lämna förslag och rösta.
  • Övriga medlemmar har närvaro- och yttranderätt.

För anmälan till riksmötet mejla: info@autism.se

För tekniska frågor mejla: emil.hjelte@autism.se