Riksmöte

Autism- och Aspergerförbundets genomför extra årsmöte den 19 september 2020. Anledningen är den stadgeändring som antogs av ordinarie riksmöte i april. Ett beslut om stadgeändring behöver tas vid två på varandra följande årsmöten. 

Läs mer genom att ladda ner kallelsen här. Länk till nyhet om extra årsmöte.