Projekt

En del av Autism- och Aspergerförbundets arbete sker i projekt - egna projekt och i samverkan med andra organisationer. 

 

Varför projekt?

 
Projekt ger en organisation möjlighet att under något eller några år få ekonomiska medel att pröva en ny idé. Det kan till exempel handla om en metod eller verksamhet. De projekt som vi samverkar med kan bidra till förbättrade levnadsvillkor för personer med autism och vår medverkan i olika projekt bidrar framförallt till att öka kunskapen om autism. 
 

Pågående projekt

 
Under 2020 samverkar vi i 17 projekt. Under 2019 samverkade vi i nio projekt.