Projekt

En del av Autism- och Aspergerförbundets arbete sker i projekt. Tillsammans med en eller flera parter, till exempel en organisation och/eller en kommun, prövar vi under 1-3 år något nytt som vi bedömer kan vara av stort värde för våra medlemmar.
Det kan till exempel handla om att pröva en ny pedagogisk metod eller att hitta sätt som underlättar inträdet i arbetslivet för den som har en autismspektrumdiagnos.

I menyn på sidan kan du läsa mer om några av våra pågående och avslutade projekt.

De flesta av våra projekt finansieras helt eller delvis med medel från Allmänna arvsfonden. Arvsfonden får varje år en stor mängd ansökningar och gör en noggrann prövning innan man beviljar medel till ett projekt.
 
2010 publicerade Allmänna arvsfonden en utvärderingsrapport om arvsfondsfinansierade projekt rörande autism och autismliknande tillstånd från 1994 och framåt. I rapporten finns även en kort historisk tillbakablick på äldre projekt som Rebeckaprojektet (1980-talet).
Utvärderingsrapporten finns för fri nedladdning på Allmäna Arvsfondens hemsida (klicka här)

I den jubileumsskrift som togs fram i samband med Autism- och Aspergerförbundets 40 år finns en sammanställning över förbundets projekt fram till och med 2012.