Om oss

 

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism. Framför allt arbetar förbundet genom att:

  • sprida information och öka förståelsen för autism
  • verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid
  • skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och personal
  • följa och ge uppslag till forskning inom området
  • delta i det internationella arbetet

Som medlem har du:

  • tillgång till de aktiviteter som ditt distrikt anordnar, till exempel föreläsningar, badbesök, cafékvällar, träffgrupper, läger och annat
  • möjlighet att vara med och påverka utbudet av aktiviteter i ditt distrikt och vilka frågor förbundet ska driva
  • subventionerade priser på Autism- och Aspergerförbundets konferenser.
Som medlem får du också Tidningen Autism som kommer med 4 nummer per år.
 
Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.

2020 har Autism- och Aspergerförbundet över 18 700 medlemmar fördelade på 24 distrikt.