LSS-ombud

Vi på Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att alla ska få den hjälp de behöver genom LSS. En viktig del i detta arbete är våra lokala LSS-ombud. 

LSS-ombuden bevakar och håller sig orienterade om hur tillämpningen av LSS ser ut inom kommunerna i det egna distriktet. LSS-ombuden rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i frågor som rör LSS och är också en länk mellan distrikt och riksförening i de här frågorna. 


Förteckning över LSS-ombuden i Autism- och Aspergerförbundet:

Blekinge
Anneli Lindholm
 
Inge Lundqvist 
 
Dalarna
Linda Kvalöy-Johansson
linda.kvaloy@gmail.com
 
Gotland
Tord Löfgren
tord@home.se
 
Gävleborg
Vilande
 
Halland
Ann Svennson (Halmstad)
 
Pia Berg (Falkenberg)
Jämtland
Clara Witthoff
clara.witthoff@gmail.com
 
Jönköping
Beata Vilkhed
beata@vilkhed.nu

Kalmar
Els-Marie Ekdahl
elsmarieekdahl@gmail.com
Katarina Hultgren
katarina.hultgren@telia.com
 
Kronoberg
Charlotte Widh
 
Norrbotten
Kerstin Hübinette
 
Skåne
Lotta Lagerholm
Lena Wemar
 
Stockholm
Vakant
 
Södermanland
Zanna Björnsdotter
info@autism-sodermanland.se
 
Uppsala
Birgitta Anér
birgitta.aner@telia.com
 
Värmland
Lena Pettersson
huset.lenapettersson@telia.com
 
Västerbotten
Carina Winsa
 
 
Västernorrland
Linda Törnkvist

 

 

Västmanland
Etiette Burnette
 

Västra Götaland distrikt Göteborg
Angelica Petras 
angelica.s.petras@gmail.com

Västra Götaland Distrikt Fyrbodal
Stefan Trollheden
stefan@trollheden.se

 
Västra Götaland distrikt Skaraborg
Lars Bertilsson
 
Västra Götaland Distrikt Söder
Miriam Orlenius
morlenius@gmail.com.
 
Örebro
Vakant
 
Östergötland
Linda Bredahl
linda@autism-ostergotland.se
Anneli Berg
anneli@autism-ostergotland.se