LSS-ombud

Vi på Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att alla ska få den hjälp de behöver genom LSS. En viktig del i detta arbete är våra lokala LSS-ombud. 

LSS-ombuden bevakar och håller sig orienterade om hur tillämpningen av LSS ser ut inom kommunerna i det egna distriktet. LSS-ombuden rapporterar till den egna distriktsstyrelsen i frågor som rör LSS och är också en länk mellan distrikt och riksförening i de här frågorna. 


Förteckning över LSS-ombuden i Autism- och Aspergerförbundet:

Blekinge
Anneli Lindholm
 
Inge Lundqvist 
 
Dalarna
Linda Kvalöy-Johansson
 
Gotland
Tord Löfgren
tord@home.se
 
Gävleborg
 
Halland
Ann Svennson (Halmstad)
 
Pia Berg (Falkenberg)
 
Ronny Nilsson
 
Jämtland
Clara Witthoff
 
Jönköping
Beata Vilkhed
beata@vilkhed.nu

Kalmar
Els-Marie Ekdahl
elsmarieekdahl@gmail.com
 
Katarina Hultgren
katarina.hultgren@gmail.com
 
Kronoberg
Charlotte Widh
 
Norrbotten
Kerstin Hübinette
 
Skåne
Per Hallberg
Sven-Olof Johansson
 
Stockholm
Carin Backander
 
Södermanland
Zanna Björnsdotter
 
Uppsala
Birgitta Anér
 
Värmland
Lena Pettersson
 
Västerbotten
Anna Molander
 
Västernorrland
Maria Häggblad
 
Västmanland
Etiette Burnette
 

Västra Götaland distrikt Göteborg
Irma Lindström Kjellberg

irma.lindstrom@gmail.com

 Nina Timmerbacka

timmerbacka@hotmail.com

Västra Götaland Distrikt Fyrbodal
Stefan Trollheden
stefan@trollheden.se

 

Västra Götaland distrikt Skaraborg
Lars Bertilsson
 
Västra Götaland Distrikt Söder
Miriam Orlenius
morlenius@gmail.com
 
Örebro
Marita Johansson
 
Östergötland
Linda Bredahl
linda@autism-ostergotland.se
Anneli Berg