LSS-enkät 2017

 

En medlemsenkät från Autism- och Aspergerförbundet 2017 visar att drygt fyra av tio är missnöjda med det stöd de får från samhället. Endast 57 % är nöjda med sina LSS-insatser.

Undersökningen visar även att nästan en fjärdedel av de tillfrågade medlemmarna behöver ekonomiskt stöd, som i de flesta fall kommer från anhöriga. De som står utan detta stöd lever under existensminimum, under hela sitt vuxna liv.

Läs hela rapporten här: Medlemsundersökning om LSS-insatser