LSS

 

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en lag av stor betydelse för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Lagtext ändras ofta och den senaste versionen av lagen finns alltid på riksdagens hemsida under ”Svensk författningssamling”.
Du hittar lagen här: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade