LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera att människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar ges chansen att leva ett värdigt liv. För personer med autism har den varit helt avgörande. Men med tiden har tillämpningen av LSS stramats åt och urholkats. Vi på Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att alla som behöver det ska få rätt till det stöd de behöver. 

LSS är en förkortning för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag. Det betyder att den ska garantera att personer med stora och varaktiga funktionsnedsätttningar får den hjälp som behövs för att leva ett värdigt liv. Autism är en diagnos som ofta medför den typen av varaktiga funktionsnedsättningar. 

Fyra av tio är missnöjda med stödet från samhället 

LSS har på många sätt bidragit till bättre levnadsvillkor för personer med svåra funktionsnedsättningar. Men med tiden har tillämpningen av LSS stramats åt. En enkät från Autism- och Aspergerförbundet 2017 visar att drygt fyra av tio av våra medlemmar är missnöjda med det stöd de får från samhället.   

Den enskildes behov, delaktighet och självbestämmande är inte längre alltid utgångspunkten. Istället för att individens behov står i centrum vägs kommunala riktlinjer och ekonomiska skäl in vid beslut om insatser. Idag står vi alltså långt ifrån LSS intentioner.  

Vi på Autism- och Aspergerförbundet ser med oro på hur institutionaliseringen ökar och kvaliteten minskar i LSS-verksamheterna.

Några exempel på problem: 

  • Gruppbostäderna blir allt större.  
  • Våra medlemmar vittnar om att det talas mer om personalens arbetsmiljö än om behoven av individanpassat stöd hos personen som har autism.  
  • Barn med autism som fått indragen personlig assistans placeras i gruppbostad för att föräldrarna inte får den hjälp de behöver för att barnet ska kunna bo kvar hemma.  
  • Vuxna med autism utsätts för tvångs- och begränsningsåtgärder av olika slag. 

Den här negativa utvecklingen måste stoppas. Vi har därför tagit fram en plattform där vi redogör för vilka förbättringar som måste till för att återställa LSS som en rättighetslag med insatser av god kvalitet. 

2020-07-06