Snabblänkar

Om oss

Föreningen bedriver verksamheter för både de som har någon form av funktionsnedsättning men också för anhöriga.
Förutom gemensamma aktiviteter  - restaurangbesök, bad, bowling  med mera,  har vi dragit igång ett par samtalsträffar, dessa hittar du i kalendariet. 
Vi  tipsar också om intressanta föreläsningar i närområdet och ibland annordnar vi egna föreläsningar.
 
 
Om du vill bli medlem i föreningen går du in på bli fliken till vänster, där finns en blankett som du fyller i.
Medlemsavgiften för Kronoberg är:
 • Huvudmedlem - 220kr / år
 • Familjemedlem - 25kr / person och år ( boende/folkbokförda på samma adress)
 • Verksamheter - 330kr / år

  

MEDLEMSKORT - Du hittar ditt medlemskort på www.autism.se / mina sidor, på din faktura finns lösenord och användarnamn (samma som ditt medlemsnummer) Medlemskortet visas bara om du har betalt in medlemsavgiften och endast för ett år i taget.

 Vad Får Du? Som medlem får du tillgång till våra aktiviteter, som oftast är kostnadsfria och du är ALLTID försäkrad när du deltar.

 • 4 nummer av vår tidning - ÖGONBLICK - med tips, goda exempel och artiklar om lagar och forskning m.m
 • Stöd från Riksförbundets experter t.ex inom skola, pedagogik, lagar och försäkringar
 • Kontakt och möten i länet med andra som har en liknande situation och erfarenhet
 • Aktiviteter som brukar fungera för den som har autism, aspegers syndrom eller annan Npf diagnos OCH man är tillsammans med andra som förstår om något skulle bli tokigt
 
Vad Gör Vi ? Vi i Autism- och Aspergerföreningen Kronoberg arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdommar och vuxna med Autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningen har ett LSS-ombud och ett Skol-ombud.
 
Våra medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.
 Autism- och Aspergerförbundet har ca 17 000 medlemmar fördelade på 25 distrikt och ju fler vi är desto starkare blir vi och desto mer kan vi påverka.
 
Under det gångna året - 2018 har styrelsen bl.a deltagit på olika externa möten, här är några:
 • Vuxenhabiliteringen, Brukarråd
 • Dialogmöte med Hälso- sjukvårdsnämnden
 • Regional Länsgrupp för psykisk Hälsa
 • Idé och Kunskapscentrum

Som medlem i HSV - Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö Kommun, är vi med och väljer de ledamöter som representera oss föreningar i de båda samverkanråden för Växjö Kommun.

 • Ett råd för Kommunstyrelse 
 • Ett råd för Omsorgsnämnden- Överförmyndarnämnden Arbete och Välfärd