Konferenser

 DIGITAL KONFERENS 2020

Två webbinarier om autism

24 och 28 november

Autism- och Aspergerförbundet bjuder in till två kostnadsfria webbinarier med programpunkter som på olika sätt berör autism. Webbinarierna genomförs i programmet Zoom.

För några som ska delta på lördagen 28 november har det gått ut en felaktig automatisk kallelse, som anger att det gäller konferensen "Lyft elever med autism" och att det är registering klockan 9:00. Den kallelsen är det bara att bortse från.  

 

Här finns material från webbinariet tisdag 24 november

Mats Jansson: Vad är det vi menar när vi säger autism.pdf

Gabriel Montgomery: Att tydliggöra vardagen.pdf

Anna Sjölund: Vad behöver vi packa i en tryggsäck?

Katarina A. Sörngård: Strategier för ökad livskvalitet.pdf

Therese Waldenborg: Vänta inte med att skapa välbefinnande tills det som är svårt är löst, börja direkt.pdf

Maria Sivall: LSS - en viktig lag.pdf

Se även: LSS-info

Hanna och Martin Danmo: Autism, dejting och relationer

 

 

OBS! Det finns platser kvar till lördagen.
För att delta, mejla: info@autism.se

Program

Webbinarie 2: Lördag 28 november 11:00 - 13:00

Programmet finns också som pdf-fil här: Program 28 november

Webbinariet öppnar för insläpp 10:30 så att alla kan vara på plats i Zoom när det börjar.

11:00 Webbinariet börjar: Autism- och Aspergerförbundets ordförande Ulla Adolfsson hälsar välkommen.

11:10 Johanna Gustafsson och Kenth Hedevåg: Tre diagnoser i skolan
Johanna har adhd, autism och dyslexi. Kenth har lång erfarenhet från skola och ett utredningsteam på BUP. Idag arbetar Johanna som fritidsledare och elevassistent och Kenth med utbildningar och föreläsningar. Tillsammans har de skrivit en bok för att öka förståelse för att vi alla är olika.

11:50 Agneta Söder: Vad visar skolenkäten 2020?
Agneta är intressepolitisk samordnare och skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet. Här berättar hon om resultaten från förbundets skolenkät och lyfter utifrån det några autismspecifika perspektiv på skolan.

12:15 Gunilla Carlsson Kendall: Kan det vara autism?
Gunilla är psykolog, utbildare och författare med lång erfarenhet av barnneuropsykiatriska utredningar. Här pratar hon om hur svårigheter med socialt samspel kan se ut i förskolan och vad det kan innebära i vardagliga situationer.

12:40 Anna PG: Ett A-barns betraktelser
Anna är ordkonstnär med Ambitionen att på ett Amusant, Artistiskt och Allvarligt sätt skildra livet med Aspergers syndrom, ADHD och Atypisk Anorexi.

13:00 Slut

 

 

Konferensen genomförs med stöd från Postkodlotteriet