Konferenser

 DIGITAL KONFERENS 2020

Två webbinarier om autism

24 och 28 november

Autism- och Aspergerförbundet bjuder in till två webbinarier med programpunkter som på olika sätt berör autism. Webbinarierna genomförs i programmet Zoom.

Webbinarierna är kostnadsfria men du behöver anmäla dig för att få en länk som du sedan loggar in till webbinarierna med. Du kan anmäla dig till ett eller båda av tillfällena. 

Du anmäler dig genom att klicka på länkarna nedan. Sista anmälningsdag är den 18 november.

OBS! Antalet platser är begränsat till 1000 deltagare och platserna kan ta slut före sista anmälningsdatum.

När du anmält dig kommer du senast 19 november få ett mejl med länk och information om hur du ansluter till webbinarierna.

 

Ulla Adolfsson, Autism och Aspergerförbundets ordförande, inleder båda dagarna med en välkomsthälsning.

Webbinarie 1: Tisdag 24 november är fullbokat! 

Mats Jansson: Vad är det vi menar när vi säger autism?
Mats är utredare och redaktör på Autism- och Aspergerförbundet. Han beskriver hur synen på autism förändrats över tid, från att ses som något mycket ovanligt fram till dagens bredare autismspektrum.

Gabriel Montgomery: Att tydliggöra vardagen
Gabriel är pedagogisk handledare och lärare vid Utbildningscenter Autism. Här pratar han om varför och hur vi kan tydliggöra vardagen och ger några exempel.

Anna Sjölund: Vad behöver vi packa i en tryggsäck?
Anna är handledare, utbildare och författare med fokus på det autonomistödjande, tydliggörande och lågaffektiva. Här pratar hon om hur omgivningen kan bidra till ökad trygghet.

Katarina A. Sörngård: Strategier för ökad livskvalitet
Katarina är psykolog och författare och ger med utgångspunkt i sin bok Autismhandboken exempel på strategier i vardagen för den som är vuxen med autism eller autistiska drag utan intellektuell funktionsnedsättning.

Therese Waldenborg: Vänta inte med att skapa välbefinnande tills det som är svårt är löst, börja direkt!
Therese är arbetsterapeut och lärare vid Utbildningscenter Autism. Hon beskriver hur forskning om vad som skapar lycka kan omsättas till praktiska handlingar i vardagligt stöd.

Maria Sivall: LSS - en viktig lag
Maria är förbundsjurist på Autism- och Aspergerförbundet. Hon beskriver vilka insatser som ingår i LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, och säger något om vad som kan vara bra att tänka på när man söker LSS-insats.

Hanna och Martin Danmo: Autism, dejting och relationer
Hanna och Martin fick på 1990-talet var sin aspergerdiagnos och lärde känna varandra, men tappade sedan kontakt. Många år senare träffades de igen och är nu gifta. Här pratar de om autism, dejting och relationer utifrån sina erfarenheter.

 

 

 

Anmäl dig här till webbinarie 2:
Lördag 28 november 11:00 - 13:00

Johanna Gustafsson och Kenth Hedevåg: Tre diagnoser i skolan
Johanna har adhd, autism och dyslexi. Kenth har lång erfarenhet från skola och ett utredningsteam på BUP. Idag arbetar Johanna som fritidsledare och elevassistent och Kenth med utbildningar och föreläsningar. Tillsammans har de skrivit en bok för att öka förståelse för att vi alla är olika.

Agneta Söder: Vad visar skolenkäten 2020?
Agneta är intressepolitisk samordnare och skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet. Här berättar hon om resultaten från förbundets skolenkät och lyfter utifrån det några autismspecifika perspektiv på skolan.

Gunilla Carlsson Kendall: Kan det vara autism?
Gunilla är psykolog, utbildare och författare med lång erfarenhet av barnneuropsykiatriska utredningar. Här pratar hon om hur svårigheter med socialt samspel kan se ut i förskolan och vad det kan innebära i vardagliga situationer.

Anna PG: Ett A-barns betraktelser
Anna är ordkonstnär med Ambitionen att på ett Amusant, Artistiskt och Allvarligt sätt skildra livet med Aspergers syndrom, ADHD och Atypisk Anorexi.

 

 

Konferensen genomförs med stöd från Postkodlotteriet