Konferenser

 

Autism- och Aspergerförbundets planerade rikskonferens 2019 är inställd. Anmälningar till konferensen har varit för få för att den ska kunna genomföras.

Rätten till god hälsa och tillgänglig vård är ett angeläget område som förbundet fortsätter att bevaka på andra sätt.