Välkommen till Autism & Aspergerföreningen
Kalmar Län!

Vi är en ideell förening som arbetar för att förbättra villkoren för barn, unga och vuxna med autism, Asperger syndrom och autismliknande tillstånd.

Vi finns för dig med funktionsnedsättning och för närstående!  

 

Lättlästa texter och bildstöd om coronaviruset

Det är viktigt att alla nås av informationen om coronaviruset. Vi har samlat lättlästa texter, bildstöd och en film om coronaviruset med tecken som stöd.


Alla våra planerade föreläsningar, aktiviteter och utflykter är inställda tills vidare med anledning av corona-läget.  

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi kommer att skriva här på webben och våra sociala medier när vi kommer att ha aktiviteter igen.


 

Våra träffgrupper kommer troligen inte att ha möten under hösten 2020 på grund av corona-läget.

– träff där vi kan diskutera och tipsa varandra om aktuella frågor. Vimmerbys träffgrupp är sedan många år etablerad och välbesökt.  I Kalmar har man startat en träffgrupp för personer som har egen diagnos och närstående till personer med diagnos.


 Öppna styrelsemöten:

Medlemmar är hjärtligt välkomna att delta på våra öppna styrelsemöten, nästa styrelsemöte är:

 


Playtips

Antons podd
https://www.listennotes.com/podcasts/antons-podd-antons-hus-kzX4AsDBhPn/


Ökad kompetens kring autism behövs i skolan

I veckan startar vårterminen för alla elever. Dags att påminna om att elever med autism behöver få individuellt utformat stöd i skolan. För att detta ska bli verklighet behöver kunskapen om autism öka.Skolfrånvaron ökar för barn med autism

Vart femte barn med autism är frånvarande från skolan 40 dagar eller mer under ett läsår – en ökning jämfört med tidigare år, visar Skolenkäten från Autism- och Aspergerförbundet. I hälften av skolorna saknades det dessutom en plan för återgång till skolan efter den långa frånvaron.


Vill du lära dig att skriva ansökningar för bidrag från fonder och stiftelser?

Habilitering & Hälsa erbjuder en gratis webbutbildning som steg för steg tar dig igenom ansökan.

Svara på en enkät om kroppsliga upplevelser

Lunds Universitet undersöker i en studie hur vuxna beskriver sina kroppsliga upplevelser av vardagssituationer. Nu kan du bidra till studien genom att svara på en enkät. Enkäten vänder sig till vuxna med och utan diagnosen autism.

 

Se Utbildningsradions film som förklarar vad barnkonventionen är för något.


Information om Regionens invånarpanel

Via invånarpanelen är det enkelt och intressant att vara med och
påverka beslut om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur

Genom en digital invånarpanel hoppas landstinget kunna värva
ett brett urval av invånare i länet – i alla åldrar och livssituationer

Invånarpanelen är ett sätt att skaffa bättre beslutsunderlag inför
politiska beslut

Läs mer 


Autism & Aspergerföreningen i Kalmar län är en intresseförening för familjer och enskilda där någon har ett funktionshinder inom autismspektrat.

Föreningen ska vara medlemmarnas stöd och en påtryckargrupp
när det gäller våra barn och vuxnas:

 • rätt till ett värdigt liv
 • skolgång i förskola, grundskola och gymnasium
 • fritidsverksamhet
 • arbete och dagliga verksamhet
 • boende
Det är viktigt för oss att sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter och positiva sidor som funktionshindret medför för den som har diagnos och närstående.
 

Vill du veta mer om föreningen?
Titta vidare på webbplatsen, ta en kontakt med någon i styrelsen, om ni saknar eller inte hittar det ni söker.
 
DU glömmer väl inte att titta in på fliken Tips & föreläsningar !! 

Kalender

  Nyheter

   Vår förening planerar föreläsningar och aktiviteter - vad skulle du vilja att vi arrangerar? Skicka ett mail till kalmar@autism.se

   Om NPF -neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och lärande hos SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten


   Pedagogiskt perspektivs webb - om kurser och föreläsningar

    

    
   • Vårt kontonummer på Nordea är:
    85 26 12-1

    Vi saknar fortfarande en del e-post adresser.  

    För att underlätta informationshanteringen  vill vi att du som medlem skickar in din e-postadress till oss. 

    Tack på förhand från oss i styrelsen.