Informationsfilmer

På den här sidan finns korta filmer från Autism- och Aspergerförbundet som ger grundläggande information om LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade), om stöd i skolan och om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. 

Det finns även en del länkar och dokument som hör ihop med det som beskrivs i filmerna.

 

LSS

OM LSS
I den här filmen berättar Autism- och Aspergerförbundets jurist Maria Sivall om LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hon beskriver de tio olika insatserna i LSS, så som de är tänkta att fungera, och vilka kärnvärden som ska vara vägledande i insatser enligt LSS. Filmen är ca tolv minuter.

Länk:
Autism- och Aspergerförbundets sida om LSS

Dokument:
Mall som kan användas för individuell plan: Lathund individuell plan

Handbok från Socialstyrelsen: Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

 

ATT ANSÖKA OM LSS
Här berättar Maria om vad som är bra att tänka på när du ska ansöka om en LSS-insats. Filmen är två och en halv minut.

Dokument:
Saker att tänka på när du ska ansöka om LSS-insats: 8 tips när du ska söka LSS-insats

 

ATT ÖVERKLAGA LSS
Här berättar Maria om vad som är bra att tänka på när du ska överklaga ett beslut om LSS. Filmen är drygt en och en halv minut.

Länk:
Mer om överklagan i förvaltningsrätten på domstol.se

Dokument:
Exempel på hur ett överklagande kan utformas: Överklagande

 

SKOLA

OM SKOLANS MÅL
I den här filmen pratar Agneta Söder, intressepolitisk utredare och skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet, om skolans mål och att elever ska få stöd att motverka konsekvenserna av en funktionsnedsättning. Filmen är drygt en minut .

Länk:
Autism- och Aspergerförbundets sida om skola

 

LÄSA, SKRIVA, RÄKNA - GARANTI FÖR TIDIGA INSATSER
Här beskriver Agneta den så kallade läsa-skriva-räkna-garantin för tidiga stödinsatser. Filmen är drygt två minuter. 

Länk:
Om Läsa Skriva Räkna på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplatsEXTRA ANPASSNINGAR, SÄRSKILT STÖD OCH ÅTGÄRDSPROGRAM
I den här filmen berättar Agneta om vad som gäller runt extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Filmen är drygt tre och en halv minut.

Länk:
Autism- och Aspergerförbundets sida om stöd i skolan

Dokument:
Översiktsbild för åtgärdsprogram: Åtgärdsprogram

 

OM SKOLAN INTE GER STÖD
Här berättar Agneta vad du kan göra om skolan inte ger stöd. Filmen är drygt en och en halv minut.

Länkar:
Skolinspektionen
Barn- och elevombudet
Skolväsendets överklagandenämnd

 

 

MERKOSTNADSERSÄTTNING

OMVÅRDNADSBIDRAG


MERKOSTNADSERSÄTTNING
Här beskriver Maria Sivall vad merkostnadsersättning är. Filmen är tre minuter lång.

Länkar:
Försäkringskassan - merkostnadsersättning barn
Försäkringskassan - merkostnadsersättning vuxna

 

 

OMVÅRDNADSBIDRAG

I det här filmklippet beskriver Maria vad omvårdnadsbidrag är. Filmen är fyra minuter lång.

Länk:
Försäkringskassan - omvårdnadsbidrag