Välkommen till

Autism &  Aspergerföreningen Halland!

______________________________________________________

Gratis familjebad i Halmstad lördagen den 28 november kl 18-21

Kostnadsfritt bad-kalas för hela familjen med vänner! Tag med eget fika och glatt humör. 
Vi har i vanlig ordning bokat hela badet - där finns bara vi i föreningen och några badvakter.
Omklädningsrummen är organiserade på ett sådant sätt att social distansering lätt kan upprätthållas. Vi kommer att vara max 50 personer i lokalen, i enlighet med Folkhälspmyndighetens rekommendationer. I övrigt åligger det oss alla att tillse att social distansering upprätthålls.
Bubbelpoolen kommer att vara öppen, men för max 9 personer åt gången.
 
Anmälan senast den 17 november till nedanstående tel och mail.
Ange namn, antal som ska komma och tel nr.
 
Tel 073-919 18 32, 070-278 64 14

Uppskjutet extra årsmöte för lokalavdelningen Varberg-Kungsbacka

Det extra årsmöte som det beslutades om på årsmötet för Varberg-Kungsbackas lokalavdelning kommer att genomföras digitalt med appen Zoom. Förberedelser för att spika datum pågår. Definitivt datum kommer att mailas ut till alla medlemmar i Varberg-Kungsbacka.

Autism & Aspergerföreningen Varberg-Kungsbacka
Styrelsen

*
Punkt 1: Val av revisor och revisorssuppleant

Punkt 2: Valberedning 2 pers

Punkt 3: Val av ombud till KTRr (Kommunala Tillgänglighetsrådets referensgrupp)

 


 

 Aktiviteter och pyssel
i Varberg

I samarbete med Attention Falkenberg-Varberg har vi fått tillgång till Anhörigstödets lokaler i Varberg på Lindesbergsgatan 5.

Träffpunkten alla onsdagar utom röda dagar
Då är du välkommen!
Kl 17-19

Kontakta Maria Johansson för mer info på mail

varberg-kungsbacka@autismhalland.se
eller telefon 073-435 08 17

 


 

Funderingar på idrottsaktivitet?

Har du funderat på en idrottsaktivitet men inte tagit steget och kontaktat en förening för det känns osäkert om de kan anpassa det till din önskan och dina förutsättningar? Vi kan bana vägen för dig och ordna prova på tillfälle och diskutera med föreningen vad du behöver. Varberg har många idrottsföreningar, ridning, skytte, bowling, judo, bmx och mycket annat. Hör av dig med ditt intresse. 

Kontakta birgitta.termander@autismhalland.se


 Funktionsinriktad

musikterapi

Nu finns möjlighet att pröva Funktionsinriktad musikterapi. Det är en enkel kravlös form som inte kräver att man är musikalisk. Den togs fram av en musiklärare som arbetade inom Habiliteringen på Folke Bernadotte hemmet i Uppsala.
Syftet är att öka samordning av motorik och perception för ökat välbefinnande. Man spelar med olikformade små och stora trumpinnar på trummor och cymbaler med stöd av enkla melodislingor från ett piano. Spelet är enskilt i 25 minuter varje eller varannan vecka. Man börjar där man är och sedan tar man det i sin egen takt. Det kan verka besvärligt med ljuden men det är ovanligt att det stör. Flera kulturskolor har det i sitt utbud, i Halland finns det enbart i Halmstad. Hör av dig för en provspelning så diskuterar vi datum och tid om du vill fortsätta.

kontakta birgitta.termander@autismhalland.se

Mer info om funktionsinriktad musikterapi hittar du på
denna länk:    fmt-metoden.se 


 

Tre lokalföreningar i Halland

I början av 2018 bildades två lokalföreningar i Halland. En för Falkenberg-Hylte och en för Varberg-Kungsbacka. I januari 2020 startade en för Halmstad-Laholm.

Vad innebär det egentligen för dig som medlem?

Tidigare har en styrelse på 7 personer haft ansvaret för att bedriva regionala och lokala aktiviteter i Hallands sex kommuner. Det är i sig en övermäktig uppgift på en styrelse som jobbar ideellt och där flera av medlemmarna har arbeten att sköta på dagtid.
Detta är den främsta anledningen till att tre lokalavdelningar har bildats. Lokala aktiviteter sköts och anordnas numera av dessa föreningar i respektive kommuner. Länsföreningen sköter om aktiviteter för hela länet och medlemsärenden, samt bedriver regionalt påverkansarbete mot kommun och landsting/region.

 • Fler aktiviteter och bättre lokal förankring
 • Ökat inflytande och mer demokrati i föreningsarbetet

Kontaktuppgifter till de tre lokalföreningarna finns på hemsidan och där finns också förteckningar över styrelsemedlemmarna.  

Vi hoppas på att få möta er i olika aktiviteter under året!

 


 

GLÖM INTE ATT FYLLA I DIN RÄTTA EPOST-ADRESS HÄR!

 Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och annan information från oss!

 

  Välkomna att höra av er till vår förening med 

önskemål, tips eller idéer!


Sidan uppdaterad 2020-10-27

Hör gärna av er om ni har någon åsikt om hemsidan, tips eller ideér!

Ansvarig:
Ronny Nilsson
halland@autism.se

Kalender

  Nyheter


   Medlemsbrevet...

   Önskar du hellre få medlemsbrevet via mail?

   Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och annan information från oss!