Välkommen till

Autism &  Aspergerföreningen Halland!

______________________________________________________

Uppskjutet extra årsmöte för lokalavdelningen Varberg-Kungsbacka

Det extra årsmöte som det beslutades om på årsmötet för Varberg-Kungsbackas lokalavdelning har skjutits upp på obestämd tid. Orsaken är den rådande Corona-situationen (Covid-19) där möten avråds om de inte är mycket nödvändiga. 

Vi har blivit erbjudna stöd på mötet från kansliet i Stockholm i form av förbundssekreterare Gunilla Sundblad. Idag, 19 mars, gick Folkhälsoinstitutet ut med en rekommendation att inte genomföra resor till och från storstäderna. Det innebär att Gunilla inte bör resa hit. 

Då det extra årsmötet innehåller endast tre punkter* som inte är verksamhetskritiska, har idag lokalföreningens styrelse fattat beslut om att skjuta upp mötet på obestämd tid tills dess situationen är mer tillåtande för resor till och från Stockholm och Corona-situationen är under kontroll.

 

Autism & Aspergerföreningen Varberg-Kungsbacka
Styrelsen

*
Punkt 1: Val av revisor och revisorssuppleant

Punkt 2: Valberedning 2 pers

Punkt 3: Val av ombud till KTRr (Kommunala Tillgänglighetsrådets referensgrupp)

 


Inbjudan till att prova på
inomhusklättring

Intresserad av inomhusklättring?

I Halland finns två klätterklubbar, Halmstad och Varberg, med egna lokaler och möjlighet till inomhusklättring. Det har kommit förfrågningar om denna sport och vi håller på undersöker hur detta an anordnas som återkommande evenemang.

Eftersom det är en idrott med höga säkerhetskrav måste vi anpassa oss till klubbarnas möjlighet att ta emot oss i liten grupp och utanför ordinarie öppettider eller när det är lugnare i lokalen. Det är långa väntetider till ordinarie träningsgrupper

Det som finns möjlighet till nu som start är att delta i ett ’Prova på tillfälle’ och få instruktion av en certifierad ledare i klätterklubben. Det kan ske enskilt eller i liten grupp med andra av våra medlemmar. Vi ordnar bokning när du anmält intresse och vilket datum/tid som passar. För Halmstad klätterklubb är det helger som gäller och innan 14.00 om man vill komma innan ordinarie öppettid.

Är detta något du vill pröva på?

Kontakta då birgitta.termander@autismhalland.se


 

 Aktiviteter och pyssel
i Varberg

I samarbete med Attention Falkenberg-Varberg har vi fått tillgång till Anhörigstödets lokaler i Varberg på Lindesbergsgatan 5.

Skaparverkstad
Vill du prova på att skapa något tex måla, teckna, göra smycken. Eller skapar du redan något som du vill göra tillsammans eller visa. Då är du välkommen!
En gång i månaden på Lindesbergsgatan 5 i Varberg.
Kl 18-20
· 18/2 kollage klippa och klistra bild
· 17/3 kollage/PÅSK pyssel
· 21/4Origami (silkespapper vika bilder)
· 19/5 Origami
· 9/6 Fotografering.

Kontakta Maria Johansson för mer info på mail

varberg-kungsbacka@autismhalland.se
eller telefon 073-435 08 17

 


 

Funderingar på idrottsaktivitet?

Har du funderat på en idrottsaktivitet men inte tagit steget och kontaktat en förening för det känns osäkert om de kan anpassa det till din önskan och dina förutsättningar? Vi kan bana vägen för dig och ordna prova på tillfälle och diskutera med föreningen vad du behöver. Varberg har många idrottsföreningar, ridning, skytte, bowling, judo, bmx och mycket annat. Hör av dig med ditt intresse. 

Kontakta birgitta.termander@autismhalland.se


 Funktionsinriktad

musikterapi

Nu finns möjlighet att pröva Funktionsinriktad musikterapi. Det är en enkel kravlös form som inte kräver att man är musikalisk. Den togs fram av en musiklärare som arbetade inom Habiliteringen på Folke Bernadotte hemmet i Uppsala.
Syftet är att öka samordning av motorik och perception för ökat välbefinnande. Man spelar med olikformade små och stora trumpinnar på trummor och cymbaler med stöd av enkla melodislingor från ett piano. Spelet är enskilt i 25 minuter varje eller varannan vecka. Man börjar där man är och sedan tar man det i sin egen takt. Det kan verka besvärligt med ljuden men det är ovanligt att det stör. Flera kulturskolor har det i sitt utbud, i Halland finns det enbart i Halmstad. Hör av dig för en provspelning så diskuterar vi datum och tid om du vill fortsätta.

kontakta birgitta.termander@autismhalland.se

Mer info om funktionsinriktad musikterapi hittar du på
denna länk:    fmt-metoden.se 


 

Tre lokalföreningar i Halland

I början av 2018 bildades två lokalföreningar i Halland. En för Falkenberg-Hylte och en för Varberg-Kungsbacka. I januari 2020 startade en för Halmstad-Laholm.

Vad innebär det egentligen för dig som medlem?

Tidigare har en styrelse på 7 personer haft ansvaret för att bedriva regionala och lokala aktiviteter i Hallands sex kommuner. Det är i sig en övermäktig uppgift på en styrelse som jobbar ideellt och där flera av medlemmarna har arbeten att sköta på dagtid.
Detta är den främsta anledningen till att tre lokalavdelningar har bildats. Lokala aktiviteter sköts och anordnas numera av dessa föreningar i respektive kommuner. Länsföreningen sköter om aktiviteter för hela länet och medlemsärenden, samt bedriver regionalt påverkansarbete mot kommun och landsting/region.

 • Fler aktiviteter och bättre lokal förankring
 • Ökat inflytande och mer demokrati i föreningsarbetet

Kontaktuppgifter till de tre lokalföreningarna finns på hemsidan och där finns också förteckningar över styrelsemedlemmarna.  

Vi hoppas på att få möta er i olika aktiviteter under året!

 


 

GLÖM INTE ATT FYLLA I DIN RÄTTA EPOST-ADRESS HÄR!

 Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och annan information från oss!

 

  Välkomna att höra av er till vår förening med 

önskemål, tips eller idéer!


Sidan uppdaterad 2020-03-19

Hör gärna av er om ni har någon åsikt om hemsidan, tips eller ideér!

Ansvarig:
Ronny Nilsson
halland@autism.se

Kalender

  Nyheter


   Medlemsbrevet...

   Önskar du hellre få medlemsbrevet via mail?

   Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev och annan information från oss!