Välkommen till Autism & Aspergerföreningen Gävleborg
Vi är en ideell förening som arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Kalender

    Nyheter

      Högbodagen inställd pga för få anmälningar