Autism-enkäten

Om Autism-enkäten
Autism-enkäten är en undersökning som genomförs bland personer med autism och närstående till personer med autism på områden som hälso- och sjukvård, skola och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Till vänster i menyn hittar du rapporter från våra senaste medlemsenkäter.