Anmäla missförhållanden i stödinsats

Personer inom LSS-verksamheter är skyldiga att anmäla missförhållanden.  

Om en stödinsats inte fungerar som den ska, eller om du mår fysiskt eller psykisk dåligt av insatsen ska detta anmälas direkt. Du ska i så fall vända dig till den ansvarige för verksamheten och lämna ett klagomål. Du kan även vända dig till din handläggare på kommunen.  


Personalen är skyldig att anmäla missförhållanden
 

Alla som arbetar inom LSS-verksamhet, både privat och kommunalt, är skyldiga att göra en anmälan om de upptäcker missförhållanden. Gäller det kommunal verksamhet ska personalen göra anmälan till den nämnd som ansvarar för LSS-verksamheten i kommunen. I privat verksamhet ska personalen i första hand göra anmälan till den verksamhetsansvarige.  

Om missförhållandet inte upphör ska nämnden göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som är tillsynsmyndighet för LSS.