Snabblänkar

Hammaren

Den 12/2-2020 hade Hammaren första årsmöte för att lägga ner föreningen. Årsmöte nummer två blir den 14/4-2020. 
 
I slutet av september 2016 öppnades en ny lokalförening Autism- och Aspergerföreningen Hammaren  (Hallstahammar och Surahammar) med hjälp av två av våra hängivna medlemmar, Lena och Maria. De ordnade ett cafétillfälle då en styrelse valdes och avdelningens öppnande kunde påbörjas. Hammaren har en egen föreningslokal i Eldsbodahuset i Hallstahammar.
 
 
 

 

Kallelse och förslag på dagordning
Resultaträkning 2017
Balansräkning 2017
Revisionsberättelse för 2017
Förslag till Verksamhetsberättelse
Förslag till Verksamhetsplan 2018
Förslag till Budget för 2018
Valberedningens preliminära förslag
Stadgar som gäller för lokalföreningar (om någon vill kontrollera)
 
Föreningen har mailadressen hammaren@autism.se

Ordförande: Maria Abrahamsson.  

Vice ordförande: Lena Falestål Estrada. 

Du hittar föreningen och dess aktiviteter enklast via deras Facebookgrupp (länk nedan)

https://www.facebook.com/groups/1496607653697992/