Snabblänkar

LänkarVi håller på att starta en registrering av e-post adresser för
framtida utskick.  Detta är frivilligt.
Alla data hamnar hos styrelsen och kommer kontrolleras mot medlemsregistret i Västerbotten.
Klicka nedan på knappen registrera enligt den information som finns där !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Diagnoser och info som man kan ha nytta av.
http://www.autism.se/diagnoser

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Världs Autism dagen 2 April varje år !
Youtube
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
Föreningar och handikappförbund
 
Autism och Asperberger förbundet
www.autism.se
 

Riksförbundet attention
www.attention-riks.se

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)
www.hso.se

HSO Västerbotten
www.ac.hso.se

IfA (Intresseorganisation för assistans berättigade)

HälsoCoach i Umeå. Månadsbrev, seminarier och kurser mm
http://hcumea.blogspot.com/
 
Social Psykiatri (Västerbotten) Psykeveckan
http://socialpsykiatri.se

Myndigheter

Boverket
www.boverket.se

Försäkringskassan
www.forsakringskassan.se

Handikappombudsmannen (HO)
www.ho.se

Länsstyrelsen i Västerbotten
www.ac.lst.se

Socialstyrelsen
www.sos.se

Västerbottens läns landsting
http://www.vll.se

Övriga

Autismforum
www.autismforum.se

Brukarstödcentra Västerbotten
www.brukarstod.nu

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
www.intressegruppen.info

Lite info om hur det går till vid utredningen har Stockholms läns landsting tagit fram.
http://www.barnsutveckling.se/how/inledning.php

 
 
 
 
 
 
Sidan är senast uppdaterad 11/4 -2016