Vad finns det för stöd?

Det finns stöd, hjälp och råd att få från många instanser i länet. Det finns både stöd som ges till den som har autism­­spektrum­­diagnos och stöd som ges till dess anhöriga.

Kommunerna har ett stort ansvar för alla deras invånare, landstingen har ansvaret för bland annat sjukvård, och staten har, i form av sina myndigheter, ett nationellt ansvar. Bland myndigheterna återfinns bland andra Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utanför det officiella och offentliga samhället finns företag, exempelvis assistans­företag, och ideella föreningar som Autism- och Asperger­föreningen i Värmland.

Landstinget i Värmland har sammanställt skriften Vart vänder jag mig?. Den listar många olika former av stöd som landstinget, kommunerna, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen kan ge vuxna med funktionsnedsättning.

Landstinget i Värmland har också sammanställt Hjälpredan. Det är en skrift om vem som ansvarar för vad när det gäller barn och ungdomar med funktionshinder.