Tillgänglighet

 
Autism- och Aspergerförbundet har sammanfattat vad delaktighet för elever med autismspektrumtillstånd innebär och vad en tillgänglig skola för elever med autismspektrumtillstånd ska erbjuda.

Ladda ner materialet som pdf här: Tillgänglighet 2014


Autism- och Aspergerförbundet och Afasiförbundet/Talknuten enades 2010 om en gemensam dokumentation om vad vi menar med en tillgänglig skola och vad det är för våra målgrupper. Vi anser att när det gäller tillgänglighet så är det mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Vi representerar barn och vuxna som har autismspektrumtillstånd och/eller språkstörning.

Vårt gemensamma dokument behandlar hur skolan kan fungera bättre för elever med autismspektrumtillstånd och/eller språkstörning; hur skolan kan bli tillgänglig för elever med någon typ av kommunikativ- och kognitiv funktionsnedsättning. Detta för att garantera våra målgruppers rätt till likvärdig utbildning.

Läs hela dokumentet som pdf-fil: Tillgänglighet_autism_språkstörning