Stöd för val av skola

Att välja skola för sina barn är svårt. Än svårare blir det när det finns funktionsnedsättning med i bilden. Vi har här samlat lite material som kan vara till hjälp. Till att börja med har vi gjort en checklista som innehåller förslag på saker att ta reda på och frågor att ställa. Beroende på vilka behov som finns är troligen inte alla frågor relevanta för alla.

Checklistan laddar du ner HÄR


 

Det finns också en hel del webbplatser som kan vara till hjälp när man vill söka efter resultat och jämföra skolor, klicka på texten för att komma till hemsidorna:

Skolinspektionens granskningsrapporter

Tillsyns- och granskningsbeslut

Skolenkäten
(resultat i Skolverkets databas SiRiS.)

 

Skolinspektionen - Kolla din skola!

Kolla din skola! (Ett verktyg för reflektion där du kan testa hur din skola klarar sig till exempel inför en granskning av Skolinspektionen.)


Skolverket

Utbildningsinfo (Skolverkets webbplats för val av skola och studier.)

Jämförelsetal
(Här finner du jämförelsetal som ger en bild av hur huvudmännen organiserar sin verksamhet, vilka resurser som används och vilka resultat som uppnås.)

Kvalitet och resultat i skolan
(Siris är Skolverkets verktyg med information om resultat och kvalitet i skolor och kommuner. Här finns statistik om betyg, provresultat, personal och olika kvalitetsdokument.)


SKL

Öppna jämförelser (Här du kan jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom exempelvis grundskola.)

Grundskolekvalitet
(Grundskolekvalitet.se har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv. Här finns offentlig data över samtliga Sveriges grundskolor, till exempel hur stor andel av eleverna på skolan som når målen i samtliga ämnen, det genomsnittliga meritvärdet och elevernas resultat på nationella ämnesprov.)


SVT

Skolpejl (På SVT:s sajt Skolpejl kan du ta reda allt från vilka skolor som finns nära dig till att jämföra hur många lärare olika skolor har per elev.)