KONTAKT OCH STÖD

Vi på Autism & Aspergerförening Stockholms Län kan erbjuda dig som medlem kostnadsfritt stöd, i form av information och rådgivning.

Detta sker främst via telefon och mailkontakt.

Telefon: 08- 612 71 72
 
Varje tisdag på våra Cafékvällar finns även viss möjlighet att på plats prata med personal.
Öppet kl:16-20, på Banérgatan 21.
 
Vi kan även erbjuda medlemmar juridisk telefonrådgivning som du kan läsa mer om till vänster.
 
Vi har även "Föräldrastödjare" som kan vara särskilt värdefullt  stöd och fungera som en slags mentor för nyblivna föräldrar som just fått veta att de fått ett barn som fungerar lite annorlunda eller står inför nya utmaningar i livet.
Föräldrastödjarna är själva föräldrar till äldre barn/unga vuxna med AST och har olika erfarenheter från skola och vardagsliv.
 
Föräldrastödjarna delar ej känslig information med andra men kan ibland rådfråga personalen på kansliet för ytterligare tips och råd att förmedla.
För att komma i kontakt med familjerådgivarna kontakta i första hand Camilla.strom@autismstockholm.org
 
 
 

Till vänster i menyn kan du välja vad du vill läsa mer om.

Tryck på respektive länk för att komma vidare.
 
 

Rådgivning om samhällets stöd i Forum Funktionshinders bibliotek.

För dig som har en funktionsnedsättning eller är närstående 

Rådgivningen ges av en socionom och kan vara upp till 20 minuter. Du kan vara anonym, vi har tystnadsplikt och vi för inte journal. Du kan inte förboka tid.

Läs mer>