Stadgeändringar

Val till styrelsen vartannat år
Styrelsen föreslår stadgeändringar där bland annat val av samtliga poster i förbundsstyrelsen sker vartannat år, på mandat om två år. Det skulle ge styrelsen möjlighet att arbeta mer långsiktigt.

 

Inrättandet av posten andre vice ordförande
För att enklare kunna delegera ansvar och representera förbundet föreslår styrelsen att riksmötet inrättar posten andre vice ordförande.

 

Se komplett förslag på nya stadgar här: Förslag på stadgar för Autism- och Aspergerförbundet