Skolkonferens 2018/2019

 

PP-bilder Från Skolkonferenserna 2018-2019

Nyköping 20 november 2018
Göteborg 29 januari 2019
Borlänge 12 februari 2019

Inledning och skolenkät
Agneta Söder

Elevhälsoarbete ur en specialpedagogs perspektiv
Catarina Lund-Särström

Kenth Hedevågs bilder skickas ut av Kenth till de som anmälde intresse på konferenserna.