Särskola– för vem?

Särskolan är från och med hösten 2011 endast till för elever med utvecklingsstörning. Elever med autism, men utan utvecklingsstörning, tillhör alltså inte längre målgruppen för särskolan. Innan en elev börjar i särskolan ska en utredning fastställa att han eller hon har en utvecklingsstörning. För de elever som redan går i särskolan finns en möjlighet att organisatoriskt gå kvar i sin gamla skola, med samma lärare och klass, genom att bli en så kallad integrerad elev. Det innebär att eleven kan vara inskriven i grundskolan, men få sin utbildning i grundsärskolan, eller tvärtom.