Ungdomsträffar i Norrköping

Ungdomsträffarna är avsedda för personer mellan 14 och 18 år som har Autismspektrumtillstånd.

Ledare för träffarna är Lena Ferm och Carina Lindström.

Vi träffas lördagseftermiddagar, med ca. en månads mellanrum.  Mer information finns i kalender eller första numret av Spektrum 2020.

Är du intresserad av att vara med? Då kontaktar du oss eller ber någon anhörig eller personal att kontakta oss enligt nedan.

Skicka e-post till info@autism-ostergotland.se eller ring 011 - 10 43 16.