Föräldraträffar i Linköping

 
I vår fortsätter föräldragruppen i Linköping och hälsar såväl nya som gamla deltagare välkomna.
 
Gruppen i Linköping träffas några gånger per termin, vanligen på lördagseftermiddagar.
Vi träffas vanligen i föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.
 
Då gruppen i Norrköping har en paus så hänvisar vi föräldrar i hela Östergötland till gruppen i Linköping.
 
Det är föräldrar till små och stora barn som har diagnos eller misstänkt diagnos. De träffas och
delar med sig av erfarenheter eller har obesvarade frågor de undrar över.

Eva Annell är ledare för dessa träffar.
 
Vill du vara med? Hör av dig enligt nedan.
 
Anmälan: anmalan@autism-ostergotland.se eller till gruppens Facebooksida.
 
För mer information se i kalendern eller kontakta kansli@autism-ostergotland.se eller ring kansliet 011-10 43 16