Årsmöten

Varje år har föreningen sitt årsmöte i mars. Vartannat år i Norrköping och vartannat i Linköping.
 
År 2020 kommer årsmötet att hållas i  Norrköping på Thapperska Gamla Övägen 23.
 
Mer information och kallelse kommer att finns i första nummer av Spektrum 2020 och i
kalendern på hemsidan.

Från och med någon gång i februari finns verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
att tillgå på kansliet, 011-10 43 16 eller via mail till info@autism-ostergotland.se 

För att kunna beräkna fika till årsmötet vill vi att du anmäler dig senast den tid som står i
Spektrum / kalendern.

Anmälan sker till info@autism-ostergotland.se eller till Anna på 0707-818 919.