Mora autismutbildning

På Mora folkhögskola i Dalarna finns sedan många år en utbildning om autism. Det är en tvåårig kurs som vänder sig till dig som vill veta mer om autism och närliggande tillstånd, oavsett om du träffar på autism i ditt arbete, är närstående eller har egen diagnos.

Bild på Mora folkhogskola

Kursen "Autism – ett annorlunda sätt att tänka" ges på halvfart över fyra terminer och är en distanskurs med fyra gemensamma träffar per termin på Mora folkhögskola. Då träffas deltagarna vid varje tillfälle i tre dagar för föreläsningar, studiebesök och samtal.

När vi kommer på förmiddagen från Ögonblick för att träffa kursledare och deltagare på utbildningen får vi först vänta utanför föreläsningssalen. Passet som pågår därinne drar över minst tio minuter på fikarasten. Däremot drar ingen över fikat åt andra hållet utan alla är på plats igen i tid efter en nedkortad rast. När det är dags för lunch händer samma sak igen. Gruppen är så inne i föreläsning och samtal att de helst inte vill avbryta.

Lärare med olika erfarenheter
Tina Hansdotter Bengtsson och Maria Hellsten är lärare på kursen. Tina är kursansvarig lärare och har varit på kursen i fem år. Hon har lång erfarenhet av att ha arbetat i boenden, dagliga verksamheter och inom personlig assistans. Maria gick själv kursen för fyra år sedan för att hon är närstående till någon med autismdiagnos. Nu är hon lärare här på deltid.

Att utbildningen vänder sig till olika målgrupper är en av styrkorna med den, säger Tina och Maria. Det är personal från olika typer av verksamheter, närstående och numera ofta även deltagare som själva har ett autismspektrumtillstånd. Det är inte så ovanligt att deltagare tillhör mer än en av grupperna.

Tina och Maria leder det mesta av undervisningen, men tar ibland in externa föreläsare. Det kan vara professionella från olika områden eller någon med egen funktionsnedsättning som delar med sig av sina erfarenheter. Ibland ordnar de även lite större föreläsningar. Då finns möjlighet för andra intresserade att köpa biljetter. De har bland annat haft sådana föreläsningar med Bo Hejlskov Elvén och Tina Wiman.

Bild på lärarna Maria och Tina
Maria Hellsten och Tina Hansdotter Bengtsson är lärare på kursen.

De fysiska träffarna viktiga
Det första året på utbildningen handlar bland annat om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka individens utveckling och behov av stöd. Det handlar mycket om etik, livsåskådning, lagstiftning och bemötande det året.

Andra året handlar om utvecklingspsykologi, neuropsykiatri, tydliggörande pedagogik och avslutas med ett fördjupningsarbete. Utöver de gemensamma träffarna innehåller utbildningen distansstudier med litteratur och inlämningsuppgifter.

– Men de fysiska träffarna fyra gånger per termin är jätteviktiga, säger Tina.

Viktigt med reflektion
Utöver att få kunskap ska deltagarna ha möjlighet att reflektera över människosyn, bemötande och sin egen kunskap. "Hur använder jag den kunskap jag har?"

– Om det hade varit tillräckligt att lära ut diagnoskriterier och sedan visste alla hur de ska göra så hade utbildningen inte behövts, men så ser det inte ut, säger Tina.

I kursen ingår avsnitt om minne, inlärning och perception och hur de hänger ihop. Tina säger att hon är lite "hjärn-nörd".

Nivån ska vara tillgänglig. Ingen ska behöva känna att det är för »svårt«, men det ska också finnas utrymme att fördjupa sig för den som vill.

I den digitala lärplattformen finns det länkar, artiklar och material för de som vill ha mer än den obligatoriska litteraturen.

– De som söker är oftast väldigt intresserade, säger Maria.

– På personalsidan så är det de som vill veta mer som söker, de som vill göra ett bättre jobb. Det är många som vill det.

Tips från vardagen
Under förmiddagen den här dagen föreläser Maria om stress och energi i vardagen. Maria ger flera konkreta exempel på svårigheter som vardagen kan innebära och tipsar om hur hon i olika situationer använt bildschema, ritprat och annat tydliggörande stöd.

– Lamineringsmaskinen är min bästa vän, säger hon och visar exempel på dusch-schema och en bad-knippa med bilder som visar vad som behöver packas med till badhuset och i vilken ordning.

– Det ökar sannolikheten att saker också kommer med hem från badhuset.

Deltagarna flikar in med egna erfarenheter, reflektioner och frågor. De lyssnar intresserat på Maria och på varandra.

Bild på föreläsare
Maria Hellsten använder konkreta exempel från vardagen i sin föreläsning.

Bra blandning i gruppen
Deltagarna på utbildningen kommer från hela landet. I den årskurs vi besöker finns deltagare från Göteborg upp till Sundsvall. Det är ungefär 25 deltagare i varje årskurs, men oftast betydligt fler som söker.

Anders Rosell går utbildningen för att få mer kompetens i sitt yrke där han stöttar personer att komma ut i arbete. Han har även privat autism i sin närhet.

– Det är en bra blandning i gruppen på alla sätt, även geografiskt och i ålder, säger han. Det ger ett stort mervärde.

Elisabeth Sjöström arbetar på gruppbostad och väntar själv på utredning för autismspektrumtillstånd. Efter utbildningen vill hon plugga vidare. Kanske till arbetsterapeut eller psykolog. Någonting där hon kan hjälpa andra inom det här området.

– Det är skönt att kunna prata om de här sakerna i en grupp där andra förstår, säger Elisabeth.

Adina Langseth går utbildningen för att hon är förälder.

– Det saknas stöd till föräldrar. Av BUP får man inte tillräckligt. Tyngdtäcke, melatonin, lite kurser. Det är ungefär allt.

Det är mycket fakta i kursen, säger Adina, men även samtal och reflektion.

– Här behöver man inte försvara eller förklara sig. Vi möts och förstår varandra.

Mats Jansson
Foto: Christina Teuchler

Publicerad i Ögonblick nr 4 (2019)