LSS-plattform

Autism- och Aspergerförbundet har tagit fram en LSS-plattform som ska ge stöd i vårt intressepolitiska arbete både nationellt och lokalt.

Har man autism har man rätt att ansöka om insatser enligt LSS. Insatserna beviljas därefter utifrån det individuella behovet. Plattformen tar upp vilka insatserna är och varför dessa är viktiga för personer med autism och deras anhöriga, men tydliggör även lagens övergripande intentioner med rätten till ett gott liv i fokus.  Vi ställer även krav på vad beslutsfattare och verksamheter som möter personer med autism behöver göra för att rätten till självbestämmande, inflytande och kontinuitet ska stärkas för personer med autism.

Ladda ner plattformen här: Autism- och Aspergerförbundets LSS-plattform