Lärarhandledning UR

 
Serien Liv med autism producerades för att sprida kunskap om och öka förståelsen för funktionsnedsättning en autismspektrumtillstånd.
 
Ett specifikt syfte med programserien var att bidra till utbildningen av lärare
och det är också utgångspunkten i denna lärarhandledningen från Utbildningsradion.
 
 
Materialet är ett komplement till åtta tv-program om autism, som producerats under 2012-13. I programmen, om vardera 28 minuter, får du träffa pedagoger och forskare, som alla utifrån sina kunskaper talar om funktionsolikheter med koppling till ett liv med autism.
 
Länk till URs programserie hittar du här: Liv med autism