ÅRSMÖTE

Kallelse  - Autism & Aspergerföreningens medlemmar kallas till Årsmöte

Mådagen den 9 mars 2020

klocka 18.00 – ca.19:30

På Ide & Kunskapscentrum, Södra Vallviksvägen 4B, Växjö

 Årsmöte följs av en lättare måltid.

BILAGOR till Årsmöte hämtar du här: Dagordning 

 

Anmälan: senast 24 februari till kronoberg@autism.se eller på 070-238 7260

 meddela oss om du har någon allergi och behöver specialmat