Snabblänkar

Styrelsen 2019

Ordförande
Christer Ackeby

Vice ordförande
Rickard Glittrén
 
Kassör 
Sofia Wennefors
 
Sekreterare
Inge Rigar
 
Vice sekreterare
Vakant

Övriga ledamöter
Sofia Wennefors
Inge Rigar
Beata Vilkhed (LSS ombud)
Richard Glittrén (Skolombud)
 
Suppleanter - Alltid med närvaranderätt på alla styrelsemöten
Lisa Olsson
Maria Grimståhl
Berit Lyth
Lotta Bergkvist
 
Adjungerade till styrelsen - De adjungerande har rätt att närvara på alla styrelsemöten
Åsa Vårbrant
Sara Brengesjö
Hanna Forsén
Kim Dovnäs
 
Kontaktuppgifter till föreningen
Tel 073-429 49 12 (lyssnas endast av sporadiskt, maila helst)