Internationellt samarbete

 

Nordiska och Baltiska mötet

Sedan flera år tillbaka har representanter från de nationella autismorganisationerna i Norden och Baltikum haft möten en gång per år för att dela erfarenheter. 2019 var Autism- och Aspergerförbundet värd. Mötet hölls i november i Göteborg och temat för mötet var kommunikation. 

 

 
 
 
2019 togs ett gemensamt uttalande om rätten till kommunikation fram.
 
Det finns att läsa här: The right to communication
Enbart text i större teckenstorlek:The right to communication text