Hedersledamöter

Karin Stensland Junker

Gunilla Wigren Dahlin

Olle Mächs

Gunilla Bergström

Kerstin Ehrensvärd

Christopher Gillberg

Lena Andersson

Gunilla Gerland

Berit Lagerheim

Lena Rydenstam

Sven-Olof Johansson

Lena Nylander

Eva Nordin-Olson