Skrivelser mm

2016-02-25 Skrivelse angående den komptenssatsning som regeringen beslutat om har skickats till samtliga åtta kommuner inom vårt geografiska område dvs Göteborg, Mölndal, Härryda, Stenungsund, Partille,  Kungälv, Tjörn och Öckerö. Du kan läsa skrivelsen här och även de svar som kommer till oss. Skrivelsen till Göteborg (motsvarande har skickats till övriga kommuner) kan du läsa här
Svar från Partille kan du läsa här
 
2014-12-04 Skrivelse och svar angående regionala medicinska riktlinjer. Ansvarsfördelning och samverkan mellan BUM, BUP och Habilitering. Skrivelse klicka här och för svaret klicka här
 
2014-09-29 Svar på skrivelse med frågor till HSN 5 klicka här.
 
2014-06-15 Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 ang 1) Hälso- Och sjukvård för vuxna med omfattande funktionsnedsättning (se även skrivelse från 20131014. 2) Habilitering för barn och vuxna. 3) Läkarkontakt för vuxna med autism och AS för bl a intyg. Här hittar du skrivelsen. När svaret kommer lägger vi ut det här.
 
2013-10-14 Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnderna 5,11 och 12 angående 1) Hälso- och sjukvård för vuxna personer med omfattande funktionsnedsättning, 2) Möjlighet till läkarkontakt för vuxna personer med autism och Aspergers syndrom och 3) Tillgänglighet för personer med behov av AKK och/eller bristande kunskaper i svenskt tal- och skriftspråk. Här hittar du skrivelsen och här är svaret

2012-04-25 Srivelse i samverkan med ett flertal föreningar samt svar från Hälso- och Sjukvårdsutskottet ang BUP klicka på skrivelse och svar.