Påverkansarbete

Uppdaterad 2017-02-28

Påverkansarbete
 
På denna sidan finns/kommer att finnas information om föreningens representation i olika råd och olika former av påverkansarbete.
Under Dina synpunkter finns frågor som föreningen vill ha just dina synpunkter på. 
 
 
Föreningen är medlem i
HSO Göteborg

HSO Mölndal

 
Länkar till protokoll och minnesanteckningar från
 
Det är stort intresse kring flera av de frågor som diskuterats på brukarrådet bl a om regionela medicinska riktlinjer, både beslutade och pågående arbete.
PP-presentation om pågående arbete kring Regionala medicinska riktlinjer för vuxna klicka här.
 
Övriga råd föreningen är representerade i (minnesanteckningar finns inte på webben):
Brukarråd Psykiatri Kungälvs sjukhus
 
Brukarråd Omsorgspsykiatri
Är i dialogform- inga minnesanteckningar
 
Brukarråd Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
 
Inflytanderåd Psykiatri SU
 
Hälso- och sjukvårdsnämnd Väster
Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg
 
Funktionshinderråde i flera stadsdelar i Göteborg
Funktionshinderråd i Partille
 
Föreningen representeras i olika sammanhang av främst styrelsens ledamöter/ersättare och verksamhetsledare men även andra aktiva medlemmar.