I media

 

P3 och P4 Göteborg
Världsautismdagen den 2 april 2015
Annika Lindström, ordförande, intervjuas idag i Sveriges radio som uppmärksammar Världsautismdagen. I P3 Nyheter med Camila Astorga Diaz. Programmet startar kl 14.00 samt i Eftermiddag i P4 Göteborg (mellan kl 15.30 och 16.00)
 
Ögonblick nr 4 2014
Unik samverkan i Hjällbo för små barn med autism. I artikeln beskrivs ett projekt  som prövar ett nytt sätt att samverka kring familjer med små barn som har autism och/eller andra utvecklingsavvikelser. Föreningen är delaktig i projektet.
 
Göteborg Direkt, P4 Göteborg den 9 december 2014
Med anledning av den revisionsgranskning som gjorts i Göteborg angående samverkan fick föreningen möjlighet att kommentera granskningen. Inslaget går inte längre att lyssna på. På föreningens blogg finns kort info och länk till granskningen https://autismaspergergbg.wordpress.com/2014/12/12/revisionsgranskning-av-samverkan/
 
Publicerad 7 november 2014 i GP
Låt inte barnen komma i kläm! 
Debattartiklar om de nya medicinska riktlinjerna. I samverkan övriga Autism och Aspergerdistrikt och Attention i Västra Götaland. 
 
Publicerad den 24 oktober 2014 i Lidköpingsnytt
Viktigt stöd hotas av indragning
Debattartiklar om de nya medicinska riktlinjerna. I samverkan övriga Autism och Aspergerdistrikt och Attention i Västra Götaland. 
 
Publicerad 20 augusti 2014 i Dagens Medicin 
Öppet brev om FC till kommunledningen i Göteborg
I samverkan med Gillbergcentrum, Autuism- och Aspergerförbundet, DART och Mats Reimer.
 
Publicerad 14 augusti 2014 i GT 
Läs hela det öppna brevet tilll kommunen
I samverkan med Gillbergcentrum, Autuism- och Aspergerförbundet, DART och Mats Reimer.
 
Publicerad i GT webben 13 juni 2014 
Vi vill ha primärvård!  
Debattartikel om rätten till vård för personer som är beroende av att andra tolkar hur de mår. I samverkan med HSO Västra Götaland och Karin Greenberg.
 
Nyheterna TV4 den 16 maj 2014
Annika Lindström intervjuas med anledning av Skolpolitisk debatt som hölls den 19 maj i Lundby gymnasium. Inslaget går inte längre att se.
 
Publicerad den 3 juni 2011 i Göteborgs-Posten
Ge oss en skola för alla  Klicka här