För alla

Välj i menyn till vänster.
 
Till de flesta av föreningens aktiviteter behöver du anmäla dig. Det kan du göra på telefon 073-822 30 03 eller med e-post till autismasperger.gbg@gmail.com
 
Föreningens föreläsningar är öppna för alla.
 

Grupper i föreningen.

Inom föreningen finns olika grupper för medlemmar. En del är väldigt öppna och tar hela tiden emot nya deltagare medan andra är grupper där deltagarna under en längre tid har träffats och lärt känna varandra väl. I de grupper alla lärt känna varandra väl kan man ha ett mer förtroendefullt samtala. I en del grupper samtalar man kring vissa frågor eller riktar sig till en speciell grupp ex. föräldrar eller personer i en viss åldersgrupp. Det kan vara bra att ta kontakt med ledaren för gruppen eller Ulla på kansliet innan du kommer till gruppen första gången. Detta för att du ska känna dig välkommen och att det känns rätt för dig och de övriga deltagarna.

Att leda grupper
Det finns möjligheter att i föreningens regi och i föreningens lokaler starta samtals- eller aktivitetsgrupper. Finns intresse för detta tar man kontakt med Ulla på kansliet och bokar tid samt överenskommelser om praktiska frågor. En grupp kan även ske i föreningens regi men med aktiviteter i andra lokaler eller blandat.

Viktigt att tänka igenom vid start av en grupp är ett namn på gruppen och en enkel beskrivning av gruppens målsättning. Detta kan också göras vid första tillfället som gruppen samlas. Då skall dessutom en eller två ledare utses vilka bl a har ansvaret att sköta kontakten med föreningen. Dessutom kan det vara bra att bestämma om gruppen är öppen för ytterligare deltagare eller om den redan är bestämd i antal deltagare och är av mer sluten natur.

Ledarens/ledarnas roll är att ta ansvar för för att hålla ihop gruppen och att fokusera på deltagarnas möjligheter att vara aktiva och ta del av gruppens verksamhet. Alla deltagare skall kunna känna sig som en del av gruppen och ledaren skall försöka att garantera utrymme för samtliga. Detta och lite mer kan du läsa på här.