Fackråd

Autism- och Aspergerförbundet har ett fackråd som består av professionella personer med stor kunskap och erfarenhet.

Läkare:
Susanne Bejerot, medicine doktor, överläkare och kognitiv psykoterapeut, neuropsykiatriska enheten, S:t. Görans sjukhus i Stockholm

Susanna Danielsson, medicine doktor, överläkare på Habiliteringscentrum i Jönköping

Elisabeth Fernell, docent, överläkare, barnneurologi och habilitering, Autismcenter för små barn, Stockholm, utvecklingsneurologiska enheten, Mariestad

Christopher Gillberg, professor, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, knuten till flera universitet och sjukhus i Storbritannien

Björn Kadesjö, överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg, och UPP-centrum, Socialstyrelsen

Svenny Kopp, barnpsykiater och överläkare, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg
 
Eva Nordin-Olson, verksamhetschef landstinget Dalarna, skolläkare

Vivianne Nordin, medicine doktor och överläkare, Sachsska barnsjukhuset, Stockholm

Lena Nylander, medicine doktor och överläkare, vuxenpsykiatrin, Lund

Maria Råstam, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund

Harald Sturm, överläkare, barnpsykiater, barnneurolog, neuropsykiatriska resursteamet, BUP, Farsta

Psykologer:
Eva Billstedt, medicine doktor, barn- och ungdomspsykiatri, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

SvenOlof Dahlgren, fil dr, Autismforum, Stockholms läns landsting

Tina Granath, verksamhetschef, habiliteringen för barn och vuxna, Uppsala läns landsting

Bo Hejlskov Elven, handledare, föreläsare och författare till bl.a. boken Problemskapande beteenden vid utvecklingsmässiga funktionshinder

Robert Lindell, tidigare kursansvarig på Utbildningscenter Autisms veckokurser "Ett pedadogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism"

Agneta Nydén, medicine doktor, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

Eric Zander, neuropsykiatriska resursteamet, BUP, Farsta
 
Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap, KIND, Karolinska Instututet Center of Neurodevelopmental Disorders


Pedagoger:
Leif Ekström, speciallärare, tidigare vid Autismcenter för vuxna och VUB-teamet, Stockholm

Marita Falkmer, specialpedagog, doktorand Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Margareta Kärnevik Måbrink, pedagogisk handledare, Göteborg

Inger Nilsson, universitetsadjunkt, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Logopeder:
Ulrika Aspeflo, specialpedagog, handledare, föreläsare, författare till bl.a. boken Barn som väcker funderingar

Carmela Miniscalco, medicine doktor, Drottnings Silvias barnsjukhus, Göteborg

Dag Strömberg, Autismcenter för små barn, Stockholms läns landsting

Gunilla Thunberg, fil dr, DART, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Arbetsterapeuter:

Lena Walleborn, Aspergercenter, Stockholm läns landsting