Autismliknande tillstånd

 

Autismliknande tillstånd är inte en diagnos utan en benämning som används i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) .