Äldre konferenser

Tema för tidigare rikskonferenser

2017 Lyfta upp eller trycka ner? Verktyg för att förebygga och undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism
2016
Lyfta upp eller trycka ner? Verktyg för att förebygga och undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism
2015 Lyfta upp eller trycka ner? Verktyg för att förebygga och undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism
2014 "Hemmasittare"
2013 Arbete och daglig verksamhet
2012 Ung med autism eller Aspergers syndrom – att rusta för livet
2011 Problemskapande beteende – hur kan man med autismspecifika kunskaper förebygga och hantera svåra situationer
2010 Att bli vuxen
2009 Boende och fritid för vuxna med autism eller Aspergers syndrom
2008 En skola för alla? Hur få en fungerande skolgång för elever med autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd?
2006 Tidig diagnos och tidig intervention
2004 Autism och Aspergers syndrom – Relationer och Sexualitet
2003 Autism och Aspergers syndrom – Arbete, Daglig verksamhet och Studier
2002 Autism och Aspergers syndrom i kombination med andra neuropsykiatriska funktionshinder, syndrom, fysiska och psykiska sjukdomar, synskador, hörselskador, utvecklingsstörningar, perceptionsstörningar, epilepsi och språkstörningar
2000 Forskning – Fokus på autism
1999 Kommunikation – att förstå, utveckla och förbättra kommunikation
1998 Personer med autism på tidig utvecklingsnivå
1998 Att förstå och hjälpa personer med högfungerande autism
1997 Personer med autism på tidig utvecklingsnivå
1996 Hand in Hand with Rett syndrom
1995 Arbete för vuxna med autism
1994 Mot nya kunskaper (tillsammans med Gävle särskolor)
1994 Aspergers syndrom
1993 Aspergers syndrom
1992 Vuxna med autism
1991 Vuxna med autism
1990 Undervisning av elever med autism
1982 Samordning av insatser för barndomspsykotiska