2019-12-18

Regeringen backar om assistansförslag

Förslaget att skriva in en rättspraxis om att grundläggande behov ska vara av »mycket privat och integritetskänslig karaktär« i lagen har fått hård kritik från funktionsrättsrörelsen. Nu backar regeringen.

Bild

– Det är inte avsikten att på något sätt skärpa praxis eller försvåra för någon som har rätt till assistans. När vi nu misstänker att det skulle kunna tolkas på det sättet gör vi det på ett annat sätt, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

I regeringens förslag föreslogs att begreppet ”mycket privat och integritetskänsligt” ska skrivas in för alla grundläggande behov i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det innebär att personlig assistans i samband med kommunikation och annan hjälp som kräver ingående kunskaper, måste vara såväl mycket privat som integritetskänslig. Så ser regelverket inte ut idag och i praktiken blir det i stort omöjligt att bedöma vilka delar av kommunikation eller ingående kunskaper som är av mycket privat och integritetskänslig karaktär.

Detta förslag har Autism- och Aspergerförbundet och flera andra remissinstanser kritiserat hårt då en så snäv formulering skulle göra det svårare att få insatsen personlig assistans. Därför är det glädjande att regeringen nu backar.

Läs hela remissvaret här: Remissvar över förslag om personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

« Tillbaka